Uncategorised

Transparentnost platů v nabídkách práce se stává novým standardem

Transparentnost platů v nabídkách práce se stává stále běžnější. V srpnu obsahovala polovina amerických nabídek práce alespoň nějaké informace o platu poskytované zaměstnavatelem, což je nejvyšší podíl zaznamenaný společností Indeed1. Celkově se podíl nabídek s transparentností platů téměř ztrojnásobil od února 2020, kdy činil 18 %1.

Faktory ovlivňující transparentnost platů

Růst transparentnosti platů v nabídkách práce je důsledkem několika faktorů:

  1. Zákony o transparentnosti platů: Nová legislativa v New Yorku, Kalifornii, Washingtonu, Coloradu a jinde vyžaduje, aby zaměstnavatelé uváděli rozsah platů v nabídkách práce3.
  2. Těsný trh práce: Zaměstnavatelé se stávají transparentnějšími ohledně platů, aby zůstali konkurenceschopní vůči společnostem ve státech, které vyžadují zveřejnění rozsahu platů3.
  3. Nárůst práce na dálku: Významný nárůst práce na dálku také přispívá k rostoucí transparentnosti platů3.

Důsledky transparentnosti platů

Transparentnost platů má několik důsledků pro uchazeče o zaměstnání i zaměstnavatele:

  • Uchazeči o zaměstnání mohou lépe vyjednávat o platu, protože mají více informací o tom, co by mohli očekávat3.
  • 65 % společností, které uvádějí rozsah platů, uvedlo, že to činí konkurenceschopnější při přilákání špičkových talentů1.
  • I když jsou rozsahy platů nyní širší a veřejně dostupné, stále existuje určitá nejednoznačnost, jak by uchazeči o zaměstnání měli tyto informace interpretovat6.

Ačkoli se transparentnost platů stává novým standardem, existuje obava, že s poklesem počtu nabídek práce by zaměstnavatelé mohli začít zveřejňovat méně informací o své platové struktuře1. Nicméně, v současné době se zdá, že transparentnost platů přináší pozitivní výsledky pro uchazeče o zaměstnání i zaměstnavatele.