Uncategorised

Spisovatelé žalují Meta za porušení autorských práv při výcviku AI

Pulitzerovo ocenění spisovatel Michael Chabon je jedním z žalobců v kolektivní žalobě proti společnosti Meta, která je obviněna z porušení autorských práv těchto autorů při výcviku svého softwaru umělé inteligence Llama1. Kromě Chabona se mezi žalobci nacházejí i další významní autoři, jako jsou dramatik a držitel ceny Grammy David Henry Hwang, spisovatel Matthew Klam, spisovatelka a nominantka na ceny Grammy a Zlatý glóbus Ayelet Waldman a spisovatelka Rachel Louise Snyder1.

Podle žaloby je významný počet Chabonových děl dostupných na platformě Books3, stejně jako mnoho dalších autorských děl stále chráněných autorskými právy od ostatních autorů zúčastněných v kolektivní žalobě1. Autoři však v obou žalobách tvrdí, že byli poškozeni tím, že společnosti údajně používaly jejich autorský materiál pro své úsilí o vytvoření datasetů pro AI1.

V červenci podala podobnou žalobu proti společnostem OpenAI a Meta komička a autorka Sarah Silverman, která je obvinila z porušení autorských práv2. Skupina spisovatelů, včetně Michaela Chabona a Davida Henryho Hwanga, žaluje také OpenAI za tvrzení, že se zapojila do „neoprávněného a nelegálního“ použití jejich děl5.

Autoři a členové třídy v žalobě proti společnosti Meta tvrdí, že „nepovolili použití svých autorských knih jako výukových materiálů pro LLaMA“3. Tato žaloba a další podobné případy poukazují na rostoucí obavy o ochranu autorských práv v souvislosti s vývojem a výcvikem umělé inteligence.