Uncategorised

Německo jako jediná velká evropská ekonomika čelí poklesu

Německo se předpovídá jako jediná velká evropská ekonomika, která letos zaznamená pokles, zatímco ostatní země regionu zaznamenávají zpomalení růstu. Evropská komise snížila své odhady růstu německé ekonomiky na rok 2024 z 1,4 % na 1,1 % 1. Německá ekonomika se potýká s následky ruské invaze na Ukrajinu a rychlým ukončením energetické závislosti na Kremlu1.

Česká ekonomika v mezinárodním kontextu

Česká ekonomika je exportně orientovaná a založená na službách, výrobě a inovacích7. Největším obchodním partnerem České republiky je Německo, následováno dalšími členskými zeměmi EU7. Česká republika se řadí na 21. místo v Indexu ekonomické svobody, 30. místo v Globálním indexu inovací a 32. místo v Globální zprávě o konkurenceschopnosti7.

Význam evropské jednoty v rozmanitosti

Motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“ zdůrazňuje, jak se Evropané spojili ve formě EU, aby pracovali na míru a prosperitě, zároveň obohaceni mnoha různými kulturami, tradicemi a jazyky kontinentu3. V současném ekonomickém klimatu je důležité, aby země EU spolupracovaly a podporovaly se navzájem, aby čelily výzvám, jako je zpomalení růstu nebo regionální krize.