Uncategorised

Nárůst bohatství amerických domácností během pandemie

Během pandemie koronaviru došlo k výraznému nárůstu bohatství amerických domácností. Podle dat Federální rezervy se mezi lety 2019 a 2022 zaznamenal největší nárůst bohatství v historii12. Tento fenomén byl podpořen několika faktory, včetně vládní pomoci, úspor a růstu hodnoty akcií a nemovitostí23.

Vládní pomoc a úspory

Během pandemie obdrželo mnoho domácností finanční podporu od vlády, aby překonaly období rozsáhlého uzavření podniků a propouštění2. Tato pomoc zahrnovala tři kola stimulačních šeků, zvýšené podpory v nezaměstnanosti a odložení splátek studentských půjček2. Díky těmto opatřením se podíl rodin vlastnících akcie zvýšil z 15% na 21%, což je největší zaznamenaný nárůst2.

Růst hodnoty akcií a nemovitostí

Růst bohatství byl také podpořen nárůstem hodnoty akcií a nemovitostí. Podíl rodin vlastnících domovy se zvýšil na 66,1% z 64,9% a medián hodnoty domu se zvýšil o 24% na 323 200 dolarů2. Během pandemie opustily miliony Američanů města a koupily domy na předměstí nebo ve venkovských oblastech, často si pořizovaly větší domy, aby se přizpůsobily zvýšenému času strávenému doma a jejich dálkovým pracovním zařízením2.

Důsledky pro budoucnost

I přes výrazný nárůst bohatství během pandemie se očekává, že tento trend se od posledního roku pravděpodobně zmenšil2. Ceny akcií klesly, protože Fed zvýšil úrokové sazby, aby bojoval proti inflaci, a hodnoty domů v mnoha regionech klesly v důsledku rostoucích hypotečních sazeb2. Nicméně, i přes tyto výzvy, zůstává americká ekonomika robustní, což je částečně důsledek zvýšení bohatství během pandemie3.