Uncategorised

Kdo byl výzkumným pracovníkem společnosti BBN Technologies v Cambridge Massachusetts, vytvořil první počítačový červový virus *?

V raných letech vývoje počítačových sítí se objevil jeden zásadní moment, který ovlivnil směr kybernetické bezpečnosti. Ray Tomlinson, který je znám především jako vynálezce e-mailu, pracoval v té době pro společnost BBN Technologies v Cambridge, Massachusetts. Jeho práce v oblasti programování a síťových technologií ho přivedla k experimentování s programy, které by mohly samy na sebe navazovat a replikovat se.

Tomlinsonova zvědavost a inovativní myšlení ho vedly k vytvoření prvního počítačového červa, který byl schopen samostatné replikace. Tento červ, známý jako Creeper, se stal průkopníkem v oblasti škodlivého softwaru. V reakci na Creeper, Tomlinson vytvořil také program Reaper, který je považován za první antivirový software. Reaper měl za úkol nalézt kopie červa Creeper a odstranit je.

Tento průlom v oblasti kybernetické bezpečnosti nejen ukázal potenciální rizika spojená s rostoucími počítačovými sítěmi, ale také nastínil cestu k vývoji ochranných mechanismů, které jsou dnes běžnou součástí našich digitálních životů.

Často kladené otázky (FAQ)

 1. Kdo byl Ray Tomlinson?
  Ray Tomlinson byl americký programátor, který je považován za vynálezce e-mailu a stál také za vývojem prvního počítačového červa a antivirového softwaru.
 2. Co je to počítačový červ?
  Počítačový červ je druh škodlivého softwaru, který se může samostatně replikovat a šířit mezi počítači bez nutnosti uživatelské interakce.
 3. Jaký byl účel programu Reaper?
  Program Reaper byl vytvořen jako reakce na červa Creeper a jeho účelem bylo nalézt a odstranit kopie tohoto červa.

Vysvětlení použitých termínů

 • Kybernetická bezpečnost – obor zaměřený na ochranu počítačových systémů, sítí a dat před neoprávněným přístupem nebo útoky.
 • Replikace – schopnost programu nebo kódu vytvářet kopie sebe sama.
 • Antivirový software – program navržený k detekci, prevenci a odstranění škodlivého softwaru.