Uncategorised

Jaký je 200denní klouzavý průměr pro NVDA?

Akcie společnosti Nvidia Corporation (NVDA) jsou v poslední době v centru pozornosti investorů. Jedním z klíčových ukazatelů, který analytici sledují, je 200denní klouzavý průměr. Tento ukazatel je důležitým nástrojem pro identifikaci dlouhodobých trendů na trhu2.

Co je 200denní klouzavý průměr?

200denní klouzavý průměr je technický ukazatel, který se vypočítává jako průměr zavíracích cen akcií za posledních 200 obchodních dní. Tento ukazatel je často používán k identifikaci dlouhodobých trendů na trhu a může pomoci investorům při rozhodování o nákupu nebo prodeji akcií.

Jak se vyvíjel 200denní klouzavý průměr akcií NVDA?

Podle posledních dat je 200denní klouzavý průměr akcií NVDA 361,65 USD1. Tento ukazatel naznačuje, že akcie NVDA jsou na nákup, což je podloženo i dalšími technickými ukazateli3.

Co to znamená pro investory?

200denní klouzavý průměr je důležitým ukazatelem pro investory, protože může naznačovat, zda je akcie v dlouhodobém trendu růstu nebo poklesu. Pokud je aktuální cena akcie vyšší než její 200denní klouzavý průměr, může to být signálem, že akcie je v dlouhodobém růstovém trendu. Naopak, pokud je aktuální cena akcie nižší než její 200denní klouzavý průměr, může to naznačovat, že akcie je v dlouhodobém poklesovém trendu.

Závěr

200denní klouzavý průměr je důležitým nástrojem pro investory sledující akcie NVDA. Tento ukazatel může pomoci investorům při rozhodování o nákupu nebo prodeji akcií a může poskytnout užitečné informace o dlouhodobých trendech na trhu.

Často kladené otázky (FAQ)

Co je 200denní klouzavý průměr?
200denní klouzavý průměr je technický ukazatel, který se vypočítává jako průměr zavíracích cen akcií za posledních 200 obchodních dní.

Jaký je aktuální 200denní klouzavý průměr akcií NVDA?
Podle posledních dat je 200denní klouzavý průměr akcií NVDA 361,65 USD1.

Co znamená, když je aktuální cena akcie vyšší než její 200denní klouzavý průměr?
Pokud je aktuální cena akcie vyšší než její 200denní klouzavý průměr, může to být signálem, že akcie je v dlouhodobém růstovém trendu.

Co znamená, když je aktuální cena akcie nižší než její 200denní klouzavý průměr?
Pokud je aktuální cena akcie nižší než její 200denní klouzavý průměr, může to naznačovat, že akcie je v dlouhodobém poklesovém trendu.

Vysvětlení použitých termínů

200denní klouzavý průměr: Technický ukazatel, který se vypočítává jako průměr zavíracích cen akcií za posledních 200 obchodních dní.

Technický ukazatel: Statistický nástroj, který se používá k měření a předpovídání cenových trendů na finančních trzích.

Zavírací cena: Cena, za kterou byla akcie naposledy prodána během obchodního dne.

Dlouhodobý trend: Trend na trhu, který trvá několik měsíců nebo let.