Uncategorised

Apple se snaží upravit software před hrozícím zákazem hodinek v USA

Apple Inc. se snaží upravit software svých hodinek Apple Watch, aby předešel hrozícímu zákazu prodeje v USA, který by mohl zasáhnout 17 miliard dolarů ročního obratu společnosti. Tento zákaz je důsledkem patentového sporu s firmou Masimo Corp, která tvrdí, že Apple porušil její patenty týkající se monitorování srdečního tepu.

Apple se snaží představit novou verzi software pro své hodinky, která by obešla patenty Masimo Corp. Tato situace je pro Apple zvláště naléhavá, protože hodinky Apple Watch jsou jedním z nejrychleji rostoucích produktů společnosti a zákaz by mohl mít značný dopad na její finanční výsledky.

Často kladené otázky (FAQ)

Co je patentový spor?
Patentový spor je právní konflikt mezi dvěma stranami ohledně vlastnictví nebo použití patentu. V tomto případě Masimo Corp tvrdí, že Apple porušil její patenty týkající se monitorování srdečního tepu.

Co je Apple Watch?
Apple Watch je chytré hodinky vyrobené společností Apple. Mají řadu funkcí, včetně sledování fitness, přijímání hovorů, odesílání zpráv a mnoho dalších.

Jaký dopad by mohl mít zákaz na Apple?
Pokud by byl zákaz uvalen, mohl by zasáhnout až 17 miliard dolarů ročního obratu společnosti Apple. To by mělo značný dopad na finanční výsledky společnosti.

Vysvětlení použitých termínů

Patent je právní nástroj, který poskytuje výhradní právo na výrobu, prodej nebo použití vynálezu na určitou dobu.

Software je soubor instrukcí, které řídí operace počítače nebo jiného elektronického zařízení.

Chytré hodinky jsou typ elektronického zařízení, které se nosí na zápěstí a má funkce podobné těm, které mají chytré telefony, včetně sledování fitness, přijímání hovorů a odesílání zpráv.